·

Ki tudja a választ?

Lehet, hogy nem illik vasárnap délelőtt kételyeket megosztani, de ezek a kételyek olyan gyötrők és erősek, hogy nincsenek tekintettel sem ünnepekre, sem pihenő időkre. Ezek a kérdések választ követelnek, ha meg akarjuk védeni magunkat, a válaszadás nem halogatható, és nagyon fontos, hogy együtt találjuk meg rájuk a megfelelő feleletet.

– El tudjátok képzelni, hogy erőteljes külső szervezés nélkül egyszerre indul világgá 6 millió ember?
– El tudjátok képzelni, hogy akik tisztességes szándékkal új hazát akarnak választani, ahol majd igyekeznek mielőbb beilleszkedni, munkát találni és békében élni, azok indulás előtt gondosan eldobják összes iratukat, útlevelüket, igazolványukat, anyakönyvi kivonatukat és oltási lapjukat?
– El tudjátok képzelni, mi marad a nagyon liberális, agyon emancipált (azt ma már nem állítom, hogy nagyon kulturált!) Európából, ha túlsúlyba kerülnek a nőket alsóbbrendűként kezelő, ha kell, egyszerűen agyonütő, többnejűséget hirdető iszlám hitűek?
– El tudjátok képzelni, mi marad az életünkből, ha a kereszténység értékrendjének alapját jelentő egymás iránti tiszteletet és szeretetet fölváltja a hatalmat Allah támogatásával, erőszakkal megszerzők hada?
– El tudjátok képzelni, miféle hatások késztették az EU vezetőit arra, hogy a népek és kultúrák ilyen mérvű keveredését támogassák?
– El tudjátok képzelni, hogyan gondolhatta Merkel, hogy joga van a tagállamokkal való minden egyeztetés nélkül Európára szabadítani idegen kultúrából érkezők millióit, csak azért, mert Németország lakói lusták még a szaporodásra is, nem óhajtják a nehezebb munkákat elvégezni, ahhoz nekik vendégmunkások kellenek, mert legyen övék az élet alja? Ráadásul mindezt humanitárius és szolidáris cselekedetnek merik nevezni!
– El tudjátok képzelni, hogyan (de főleg: ugyan milyen „ösztönzésre”?) gondolhatják úgy az Európa Tanács vezető tisztségviselői, hogy ennek a németek hasznára hozott, senkivel nem egyeztetett intézkedésnek a terheit viszont rákényszeríthetik, egyszerűen ráterhelhetik, szétoszthatják más, az ügyben vétlen országok között?
– El tudjátok képzelni, hogyan merészelik ezt olyan államok ránk kényszeríteni, amelyek a gyarmatosítás révén azon népek kiszipolyozásából gazdagodtak, amelyek az általuk előidézett nyomor elől indulnak most – Merkel hívó szavára – Európába? Mert sokkal kevesebben vannak az igazán háború elől menekülők!
– El tudjátok képzelni, kinek az érdeke mindez?
– El tudjátok képzelni, hogy az embercsempészek, valamint a migránsokat segítő, állítólag civil szervezetek, busás haszon nélkül, kizárólag szívbéli jóságból dolgoznak oly szorgosan?
– El tudjátok képzelni, mihez kezdenek majd azok az évezredes európai kultúrához ragaszkodni kívánók, akik semmi mást nem akarnak, csak szokásaikat megtartva békében élni, de ezt egy másik, erőszakosan térítő hitvilágú nép beözönlése nem engedi? Sőt, a legdrasztikusabb módon torolja meg az ilyen szándékot?
– El tudjátok képzelni, milyen lesz, amikor mindez már nem csak gyötrő gondolat, hanem itt áll a házunk előtt?

Ki tudja mindezekre a választ?

Vélemény, hozzászólás?